ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ವಿಸ್ಮಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಶಿವಲಿಂಗ!


ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಾಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಲಿಂಗ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಶಿವಲಿಂಗದ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಕಂಡು ನೋಡುಗರೆಲ್ಲಾ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಲಿಂಗದ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರೊ ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ‘ಓಂ’ ಆಕಾರದ ಚಿಹ್ನೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಪುರೋಹಿತರು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರವೂ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಓಂ ಆಕಾರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಓಂ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಂಡು, ಜನರೆಲ್ಲಾ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಶಿವನ ಪವಾಡವೇ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು