ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನಂತೆ ಒಬ್ಬ ದೇವಮಾನವ!

ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನಂತೆ ಒಬ್ಬ ದೇವಮಾನವ? 

ಹೌದು. ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಮಹಾಮಹಿಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ಅವತಾರವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡೀತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆಸಿ ಥಿಯರಿ'ಯನ್ನ (conspiracy theories) ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗುತ್ತೆಇದೇ ಥೆಯರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸರಣಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇ  ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಅಂತ್ಯವಾಗೋದು ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಂಬುವ ರಿವಿಲೇಷನ್​​ ಪುಸ್ತಕದ 12ನೇ ಪುಟದ 1ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ  ಭೂಮಿಯ ವಿನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯಂತೆ.

ಇದೇ ಎಪ್ರಿಲ್​ 23ಕ್ಕೆ  ಭೂಮಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತೆನೋಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಂಡಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಕೂಡಾ ಆಗಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆಸಿ ಥಿಯರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸಕರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ   ಭೂಮಿಯ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಬರೀ ಶೂನ್ಯ.ಆಗ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮರುಹುಟ್ಟು ಆಗುತ್ತಂತೆಆಗ ಓರ್ವ ಶಾಂತಿಧೂತ ಜನಿಸುತ್ತಾನಂತೆ ಶಾಂತಿ ಧೂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಲಿದೆಆಗ 2ನೇಬಾರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವಾಗುತ್ತಂತೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ  ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನೆಮಾಡುತ್ತಂತೆ.
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು