ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಮಾರಿಯಮ್ಮ

ಜಗನ್ಮಾತೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ರೌದ್ರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮದೇವಿಯ ರೂಪವು ಒಂದಾಗಿದೆ..

ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ಉಪಟಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾರಿಯಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಿದ್ದುದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕರುಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. 


Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು