ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ - ರಂಜಾನ್

 “ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್” ಅನ್ನು ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ದಿನ 5 ಬಾರಿ ತಪ್ಪದೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು, ತಮ್ಮ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. "ಖುರಾನ್ ಪಠಣ ಮತ್ತು ದಾನ" ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಖುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆಚರಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು