ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಈದ್-ಮಿಲಾದ್

 ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಶಾಂತಿದೂತ, ಮಹಾನ್ ಮಾನವತವಾದಿ, ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು "ಈದ್ ಮಿಲಾದ್" ಆಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲೀದ್ ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಮೀಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ-ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವರು. ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲೀಂ ಬಾಂಧವರು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಷಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು