ಸಿನೆಮಾ

Share This Article To your Friends

ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಎಡವಟ್ಟು...!!


ಎಡವಟ್ ಎಡವಟ್ ಎಡವಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಎಡವಟ್ಟು...
ಯಾರಿಗ್ ಹೇಳ್ಲಿ ನನ್ನ Story daily updatu  
ಕೇಳೋ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ Completu
ಎಡವಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ತು corner ಚಾಟ್ಸು

!!ಎಡವಟ್ ಎಡವಟ್ ಎಡವಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಎಡವಟ್ಟು...!!

ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ, ನಾನೆ differentu
ಯಾರ್ ಜೊತೆನೂ ನಾನು ಇಲ್ಲ, Life e sapparetu
ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆವ್ನ್ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ silentuu
ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡದಂಥವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು

!!ಎಡವಟ್ ಎಡವಟ್ ಎಡವಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಎಡವಟ್ಟು...!!

ಅವತ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ ನಾನ್, ಹೋಯ್ತು ಕರೆಂಟು
ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್, ಕಂಬ್ಳಿ ಹೊದ್ಕೊಂಡ್, ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನೈಟು
ನಾಗವಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲಿ, music Effectu 
ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ್ ಹೋಗಿತ್ತು ನನ್ನ T-Shirtu

!!ಎಡವಟ್ ಎಡವಟ್ ಎಡವಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಎಡವಟ್ಟು...!!

ನನ್ನ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲ doubtu
ನಮ್ ಹಿರಿಕರು ಅಡ್ತಿದ್ರಯ್ಯ ಹುಲಿ ಜೊತೆಗೆ fightu
ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತೆ, ಬಿಚ್ಚೋಯ್ತು beltu
ನಾಗವಲ್ಲಿನ್ ಕಂಡ ಕ್ಷಣವೇ ಹರಿದಿತ್ತು pantu
Share this article :

TV9 LIVE

Google Ads

Suvarna News Live

Google Ads

Public TV Live

Google Ads

News 18 Kannada

Google Ads

Google Ads

Google Ads

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು